Een arboretum
evolueert
voortdurend
en ontwikkelt
zich duurzaam.


http://arboretumcollege.be/college/wp-content/themes/humble/timthumb.php?q=100&w=650&h=350&src=http://arboretumcollege.be/college/wp-content/uploads/etudiants.jpg
http://arboretumcollege.be/college/wp-content/themes/humble/timthumb.php?q=100&w=650&h=350&src=http://arboretumcollege.be/college/wp-content/uploads/crayons2.jpg
http://arboretumcollege.be/college/wp-content/themes/humble/timthumb.php?q=100&w=650&h=350&src=http://arboretumcollege.be/college/wp-content/uploads/cahiers.jpg

« Zijn wortels planten en zijn vleugels uitslaan »

Het Arboretum College richt zich tot kinderen van wie de ouders hebben begrepen hoe belangrijk een uitstekend drietalig onderwijs is, dat bovendien rekening houdt met een onontbeerlijk evenwicht tussen enerzijds essentiële academische kennis en anderzijds de hulpmiddelen waarmee kinderen met plezier en op zelfstandige wijze andere kennis en mensenkennis, gekoppeld aan emotionele intelligentie, kunnen opdoen.

Onze jonge, kostbare bomen planten hun wortels diep in de gulle aarde, en ontvouwen vervolgens hun gebladerte, hun hele leven, tot in het oneindige.

De twijg bloeit zonder te vragen waarom.

In de drie talen die binnen het Arboretum College worden onderwezen heeft het woord “Arboretum” dezelfde betekenis: het staat voor een geheel van plantaardige wezens die allemaal in omstandigheden die ideaal zijn voor hun ontwikkeling zijn geplaatst.
Het pedagogisch team van het Arboretum College luistert naar wat de adolescent bezighoudt, en respecteert zijn of haar ritme.
De nadruk ligt niet op het stimuleren van de groei van onze jongeren. Nee, ze worden begeleid, opdat ze hun potentieel in een vruchtbare bodem kunnen ontwikkelen.

Een arboretum is een verzameling min of meer zeldzame planten.

Het team spant zich in om in iedereen het beste naar boven te halen, naargelang zijn potentieel, zijn troeven en de context. Daarvoor ontwikkelt het hulpmiddelen die de jongere in staat stellen om in alle zelfstandigheid essentiële kennis op te doen. Wij wekken zijn nieuwsgierigheid, sporen hem aan om zijn capaciteiten te ontwikkelen, zonder bepaald doel voor ogen, om steeds verder te gaan…. In het Arboretum respecteert iedereen “onze” unieke academische cultuur. Die bestaat uit het koppelen van de smaak van de inspanning aan het respect voor een goed uitgevoerd werk. Een goed gemaakt hoofd, eerder dan een goed gevuld hoofd…